Үнэт цаасны зах зээл

Санхүүгийн зах зээл гэж юу вэ?

Хөрөнгийн илүүдэлтэй эсвэл боломжтой хэсэгт үүссэн биет бус хөрөнгийн хуримтлалыг хөрөнгийн эх  үүсвэр дутагдалтай байгаа хэсэгт хөрөнгө оруулалт болгон хувиргах нөхцөлийг бүрдүүлдэг систем юм.

sanhuugiin-zakh-zeel