Bloomberg TV Mongolia[table width =”100%” style =”table-striped table-bordered table-hover” responsive =”true”]
[table_head]
[th_column]Cимбол[/th_column]
[th_column]Компанийн нэр[/th_column]
[th_column]Үндсэн үйл ажилгааны чиглэл[/th_column]
[/table_head]
[table_body]
[table_row]
[row_column]MRX[/row_column]
[row_column]Мерекс ХК[/row_column]
[row_column]Барилгын тусгай үйл ажиллагаа[/row_column]
[/table_row]
[table_row]
[row_column]ADL[/row_column]
[row_column]Адуун чулуун ХК[/row_column]
[row_column]Чулуун, хүрэн нүүрс олборлолт[/row_column]
[/table_row]
[table_row]
[row_column]APU[/row_column]
[row_column]АПУ ХК[/row_column]
[row_column]Аж үйлдвэр[/row_column]
[/table_row]
[table_row]
[row_column]BAN[/row_column]
[row_column]Багануур ХК[/row_column]
[row_column]Уул уурхай[/row_column]
[/table_row]
[table_row]
[row_column]BUK[/row_column]
[row_column]УБ-БҮК ХК[/row_column]
[row_column]Барилгын тусгай үйл ажиллагаа[/row_column]
[/table_row]
[table_row]
[row_column]EER[/row_column]
[row_column]Ариг гал ХК[/row_column]
[row_column]Нэхмэлийн үйлдвэрлэл[/row_column]
[/table_row]
[table_row]
[row_column]ETR[/row_column]
[row_column]Э-Транс ложистикс XК[/row_column]
[row_column]Tээвэр,Ложстик[/row_column]
[/table_row]
[table_row]
[row_column]GOV[/row_column]
[row_column]Говь ХК[/row_column]
[row_column]Ноос ноолууран эдлэл[/row_column]
[/table_row]
[table_row]
[row_column]HGN[/row_column]
[row_column]Хөх ган ХК[/row_column]
[row_column]Аж үйлдвэр[/row_column]
[/table_row]
[table_row]
[row_column]JTB[/row_column]
[row_column]Женко тур бюро ХК[/row_column]
[row_column]Худалдаа үйлчилгээ[/row_column]
[/table_row]
[table_row]
[row_column]MCH[/row_column]
[row_column]Монголын цахилгаан холбоо ХК[/row_column]
[row_column]Худалдаа үйлчилгээ[/row_column]
[/table_row]
[table_row]
[row_column]NEH[/row_column]
[row_column]Дархан нэхий ХК[/row_column]
[row_column]Үйлдвэрлэл[/row_column]
[/table_row]
[table_row]
[row_column]OLL[/row_column]
[row_column]Оллоо ХК[/row_column]
[row_column]Компьютер програмчлал,зөвлөгөө[/row_column]
[/table_row]
[table_row]
[row_column]RMC[/row_column]
[row_column]Ремикон ХК[/row_column]
[row_column]Аж үйлдвэр[/row_column]
[/table_row]
[table_row]
[row_column]SHG[/row_column]
[row_column]Шарын гол ХК[/row_column]
[row_column]Уул уурхай[/row_column]
[/table_row]
[table_row]
[row_column]SUL[/row_column]
[row_column]Газар сүлжмэл ХК[/row_column]
[row_column]Хүнсний бүтээгдэхүүний үйлдвэрлэл[/row_column]
[/table_row]
[table_row]
[row_column]TCK[/row_column]
[row_column]Талх чихэр ХК[/row_column]
[row_column]Хүнс[/row_column]
[/table_row]
[table_row]
[row_column]UID[/row_column]
[row_column]Улсын их дэлгүүр ХК[/row_column]
[row_column]Худалдаа үйлчилгээ[/row_column]
[/table_row]
[table_row]
[row_column]UYN[/row_column]
[row_column]Монгол савхи ХК[/row_column]
[row_column]Арьс, арьсан бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэл[/row_column]
[/table_row]
[/table_body]
[/table]