Анхан шатны сургалт

Хувьцаа болон хөрөнгө оруулалтын анхан шатны сургалт.Accounts

Free Trial

SSL

Domains

Sub-domains

Sub-domains

Sub-domains

Анхан Шат (Дотоод)

₮40,000

2.5 цаг

Хувьцаа гэж юу вэ?

Бонд гэж юу вэ?

1072 хувьцаа гэж юу вэ?

Хѳрѳнгийн зах зээлд хэрхэн хѳл тавих вэ?

Монголын хѳрѳнгийн зах зээл

Мѳнгѳний менежмент

Асуулт, хариулт

Гадаад зах зээл 

₮20,000

 1 цаг

Гадаад хѳрѳнгийн зах зээл

Зѳв брокер сонгох

Данс хэрхэн нээх вэ?

Мѳнгѳѳ байршуулах

Арилжаанд орох