2019 онд ногдол ашиг тараах нийт компаниудын жагсаалт