+ Expand All

2005

Анхны IPO гаргав

2012

"Миллениум Ай Ти" цогц системийг зах зээлд нэвтрүүллээ

2013

МУ хѳрѳнгийн зах зээлийг FTSE-ийн "Хѳгжиж буй" зах зээлийн зэрэглэлд оруулахаар болов
Хоёрдогч зах зээлийн арилжаагаар хамгийн ѳндѳр дүнтэй арилжаа хийгдэв