Монгол Базальт ХК IPO

“Монгол Базальт” ХК нь 2007 онд үүсгэн байгуулагдсан, Монголын анхны бөгөөд цорын ганц чулуун хөвөн материал үйлдвэрлэгч бөгөөд нийт хувьцааныхаа 30 хувь буюу16,925,100 ширхэг хувьцааг тус бүрийг нь 380 төгрөгийн тогтоосон үнээр Монголын хөрөнгийн бирж дээр нийтэд санал болгон худалдаалж, нийт 6,431,538,000 төгрөгийг татан төвлөрүүлэхийг зорьж байна.

Татан төвлөрүүлсэн хөрөнгийг үйлдвэрийн шинэчлэл хийх, бүтээгдэхүүний нэр төрлийг олшруулах, үйл ажиллагаагаа өргөжүүлэхэд зарцуулахаар төлөвлөсөн байна.