fbpx

“Khan Resources” компани хөрөнгөө хувьцаа эзэмшигчдэдээ тарааж, үйл ажиллагаагаа зогсоох бэлтгэл ажлуудаа эхлүүллээ

Арбитрын шүүхэд ялалт байгуулж Монгол Улсын Засгийн газраар 70 сая ам.долларын хохирлоо нөхөн төлүүлээд байгаа “Khan Resources” компани хөрөнгөө хувьцаа эзэмшигчдэдээ тарааж, үйл зогсоох бэлтгэл ажлуудаа хийж эхэллээ. Сүүлд тус компанийн охин компани болох “Khan Bermuda”-ийг 38.5 сая ам.доллараар гуравдагч талд худалдсан байна. Цаашлаад “Khan Resources”-ийн охин компани болох “Khan Resources BV”-ийг татан буулгах бэлтгэл ажил хийгдэж байгаа юм байна. 

 Bloomberg TV Mongolia