“Мандал Даатгал ХХК” IPO

ҮНЭТ ЦААСНЫ ХУРААНГУЙ ТАНИЛЦУУЛГА

Үнэт цаас гаргагч Мандал Даатгал ХХК
Үнэт цаасны төрөл Энгийн хувьцаа
Нийт зарласан хувьцааны тоо 25,000,000 ширхэг
Нийт эргэлтэд гаргасан хувьцааны тоо 5,000,000 ширхэг
Нийт халаасалсан хувьцааны тоо 1,243,016 ширхэг
Нэгж хувьцааны нэрлэсэн үнэ 1,000 төгрөг
Олон нийтэд санал болгох эзэмшлийн хувь 25.00%
Олон нийтэд санал болгох хувьцааны тоо 1,560,754 ширхэг (Халаасны нийт 1,243,016 ширхэг хувьцаа болон хувьцаа эзэмшигч “Юу Эм Си Капитал” ХХК-ийн эзэмшлийн 317,738 ширхэг хувьцаа)
Олон нийтэд санал болгосны дараах гаргасан хувьцааны тоо 6,243,016 ширхэг
Нэгж хувьцааны үнэ  4,800 төгрөг
Олон нийтээс татан төвлөрүүлэх дүн 7,491,619,200 төгрөг
Хувьцааг арилжаалах арга Тогтоосон үнээр санал болгох
Захиалга авах хугацаа: 2018/09/04-2018/09/18

Танилцуулга татаж авах

"Мандал Даатгал ХХК" IPO (1213 downloads)