fbpx

“Мандал Даатгал ХХК” IPO

ҮНЭТ ЦААСНЫ ХУРААНГУЙ ТАНИЛЦУУЛГА Үнэт цаас гаргагч Мандал Даатгал ХХК Үнэт цаасны төрөл Энгийн хувьцаа Нийт зарласан хувьцааны тоо 25,000,000 ширхэг Нийт эргэлтэд гаргасан хувьцааны тоо 5,000,000 ширхэг Нийт халаасалсан хувьцааны тоо 1,243,016 ширхэг Нэгж хувьцааны нэрлэсэн үнэ 1,000 төгрөг Олон нийтэд санал болгох эзэмшлийн хувь 25.00% Олон нийтэд санал Read more…

Эрдэнэ Ресурс IPO, Erdene Resource IPO 2018

“Эрдэнэ Ресурс Девелопмент Корпорэйшн” нь Канад улсын хууль тогтоомжийн дагуу 2000 оны 7 сарын 14-нд байгуулагдан, Монгол Улсад ашигт малтмалын ордын хайгуул, төсөл хөгжүүлэлтийн үйл ажиллагааг 2002 оноос эрхэлж эхэлсэн. Голлох үйл ажиллагаа нь өндөр агууламж бүхий томоохон алт болон алт-зэсийн ордуудыг бага зардлаар нээн илрүүлэхэд төвлөрдөг. Үнэт цаасны гаргагчийн товч Read more…