Монгол шуудан IPO

“Монгол шуудан” ТӨХК-ийн IPO

Үнэт цаасны танилцуулга:

 • Үнэт цаас гаргагч: Монгол Шуудан ТӨХК
 • Үйл ажиллагаа: Шуудангийн үйлчилгээ
 • Байгуулагдсан он: 1921
 • Ажилчдын тоо: 895
 • Салбарын тоо: Улаанбаатарт 40, аймагт 21, сумдад 334 салбар
 • Бүтээгдэхүүний нэр төрөл: 6 үндсэн үйлчилгээ, 20 орчим нэр төрлийн үйлчилгээ
 • Зах зээлд эзлэх хувь: Дотоодын зах зээлийн 95%, улс хоорондын буухиа шуудангийн зах зээлийн 30%

 • Нэмж гаргаж буй хувь, хэмжээ: 34%
 • Төрд үлдэх хувь, хэмжээ: 66%
 • Нэгжийн үнэ: 185 төгрөг
 • Нэмж гаргах хувьцааны тоо: 33,859,363 ширхэг
 • Нийт татан төвлөрүүлэх хөрөнгийн хэмжээ: 6.263 тэрбум төгрөг
 • Зарцуулалт:
  • Авто замын логистикийн төсөл
  • Замын-Үүдэд логистикийн төв байгуулах,
  • Улаанбаатар хотын шуудангийн 30-р салбарт ялган боловсруулах төв байгуулах
  • Ачаа тээврийн автомашин худалдан авах

Захиалга авах хугацаа: 12-р сарын 28-наас 1-р сарын 06-ны хооронд
Андеррайтэр: Гаүли ҮЦК ХХК


Үнэт цаасны дэлгэрэнгүй танилцуулгыг эндээс татаж авна уу.

[email-download download_id=”342″ contact_form_id=”234″]


Видео Мэдээлэл:


Онлайн эх хувилбар:
http://gauli.mn/pages/mon/news/769