fbpx

АРД  Кредит IPO

Тус компани нь олон нийтээс татан төвлөрүүлсэн хөрөнгийг зээлийн бүтээгдэхүүнийг санхүүжүүлэхэд зарцуулахаар төлөвлөсөн байна. Энэхүү хувьцааны андеррайтерингийн үйлчилгээг “Ард кредит

Read more