АРД  Кредит IPO

Тус компани нь олон нийтээс татан төвлөрүүлсэн хөрөнгийг зээлийн бүтээгдэхүүнийг санхүүжүүлэхэд зарцуулахаар төлөвлөсөн байна. Энэхүү хувьцааны андеррайтерингийн үйлчилгээг “Ард кредит ҮЦК” ХХК, туслах андеррайтераар “Ард секьюритиз ҮЦК” ХХК, аудитын үйлчилгээг “Далайван Аудит” ХХК, хууль зүйн зөвлөгөө өгөх үйлчилгээг “Өмгөөллийн И Read more

”Түмэн Шувуут“ IPO

Үнэт цаас гаргагч ”Түмэн Шувуут“ IPO Үнэт цаасны төрөл Энгийн хувьцаа Нийт гаргах хувьцааны тоо 200,000,000 ширхэг Олон нийтэд санал болгох хувьцааны тоо  50,000,000 ширхэг Нэгж хувьцааны нэрлэсэн үнэ 200 төгрөг Олон нийтээс татан төвлөрүүлэх дүн 10,000,000,000 төгрөг Захиалга авах Read more