Цуврал 04: 1-р хэсэг- Хуримтлал бий болгох ба Санхүүгийн Хариуцлага

Цуврал 04: 1-р хэсэг- Хуримтлал бий болгох ба Санхүүгийн Хариуцлага сэдвээр цуврал хичээл маань үргэлжилж байна.