Эдийн засгийн цагаан толгойЭДИЙН ЗАСГИЙН ЦАГААН ТОЛГОЙ

1. Банкны салбар?
2. Мөнгөний бодлого
3. Инфляц
4. Ханш
5. Асуулт хариулт

Эдгээр таван дэд бүлэгтэй энэхүү   мэдээллүүдийг анх монгол банкны вэб сайт дээрээс миний бие уншиж байлаа тэгээд маш их хэрэгтэй анхан шатны мэдээллүүд байсан тул PDF ном болгож та бүхэнд хүргэж байна.

Таны санхүүгийн боловсролд бага ч гэсэн нэмэр болох болов уу.

[email-download download_id=”230″ contact_form_id=”234″]


Онлайн эх хувилбар:
http://www.mongolbank.mn/easyeconomic.aspx