Монголын Эдийн Засгийн Тойм – 2015 оны 11 дүгээр сар

Монгол эдийн засаг тоймДэлхийн банкнаас сар болгон гаргадаг “МОНГОЛЫН ЭДИЙН ЗАСГИЙН ТОЙМ” 11 дүгээр сарын тайлан гарчээ, Онцлох мэдээллээс дурдвал.

Сүүлийн үеийн эдийн засгийн нөхцөл байдал

  • Дотоодын эрэлт хумигдсан, экспорт саарч байгаагаас эдийн засгийн идэвхжил саарч байна.

Эдийн засгийн цаашдын төлөв болон болзошгүй хүндрэлүүд

  • Эдийн засгийн өсөлт 2015-16 онуудад үргэлжлэн саарах төлөвтэй ч гадаадын хөрөнгө оруултын сэргэлт нь уул, уурхайн бус салбарын өсөлтийг дэмжихээр байна.

Бодлогын зөвлөмж

  • Эдийн засгийг оновчтой удирдахад макро эдийн засгийн бодлогыг чиглүүлэх.

PDF файл татаж авах.
[email-download download_id=”309″ contact_form_id=”234″]


Онлайн эх хувилбар:
http://www.worldbank.org/mn/country/mongolia/publication/mongolia-economic-update-november-2015