fbpx

Давуу Эрхийн Хувьцаа

Published by ganbat on

Давуу эрхийн хувьцааны хувьд энгийн хувьцаанаас ялгарах хэд хэдэн нөхцөл байдаг бөгөөд, хамгийн гол ялгарах онцлог нь хувьцаа  эзэмшигчдийн хуралд оролцох эрхтэй байдаг ч тухайн компанийн үйл ажиллагаа болон санхүүгийн талаар саналаа өгөх эрхгүй , зөвхөн давуу эрхийн хувьцаатай холбогдох асуудлаар санал өгөх эрхтэй мөн ногдол ашиг тогмол авах эрхтэй байдаг ч хөрөнгө оруулагчид энгийн хувьцаа авах нь элбэг байдаг.

Мөн давуу  эрхийн хувьцааны том давуу талуудыг нэрлвэл, Үүнд:

  • Ногдол ашиг тогтмол авна, тухайн компани алдагдалтай ажилсан байсан ч ногдол ашиг авна.
  • Ногдол ашиг энгийн хувьцаа эзэмшигчдээс өмнө авна.
  • Хэрвээ тухайн компани тухайн жилдээ ногдол ашиг өгөхгүйгээр бол дараа жил нь нөхөн олгоно.
  • Хэрвээ комани дапуурсан тохиолдолд компанийн үлдсэн хөрөнгнөөс эсвэл зарж борлуулсан орлогоос энгийн хувьцаа эзэмшигчээс өмнө өөрт ногдох хувиа авна.

Харин сул талууд нь:

  • Ногдол ашгийг урьдчилан тогоодог
  • Санал өгөх эрхгүй

0 Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *