Үнэт цаасны зах зээл

Үнэт цаасны арилжаанд яаж оролцох вэ?

Монголын Хөрөнгийн Биржийн гишүүн брокерийн комнаниудаар дамжуулан, Хөрөнгийн Биржээр арилжаагаар худалдан авах болон худалдах боломжтой.