ХУВЬЦААНЫ ҮНЭЛГЭЭ, НОГДОЛ АШИГ

ГОЛ ҮЗҮҮЛЭЛТ2022 Q120212020201920182017
Хаалтын ханш17001800605620640716
Нийт хувьцааны тоо1,062,974,7431,062,974,7431,062,974,7431,062,974,7431,062,974,7431,062,974,743
Зах зээлийн үнэлгээ1,807,057,063,1001,913,354,537,400643,099,719,515659,044,340,660680,303,835,520761,089,915,988
Ногдол ашиг -6095714610
Ногдол ашиг (өгөөж)3.336.37 8.95

ХУВЬЦААНЫ ХАРЬЦАА (RATIO)

ХАРЬЦАА2022 Q22021 Q22020201920182017
P/E харьцаа-22.217.239.09--
EPS харьцаа-76.4083.6669.90--
PB харьцаа-3.751.391.40--
Price/Sales харьцаа-5.921.311.44--

БАЛАНС ЕРѲНХИЙ МЭДЭЭЛЭЛ

ХАРЬЦАA2022 Q220212020201920182017
P/E харьцаа
EPS харьцаа
PB харьцаа
Price/Sales харьцаа

ОРЛОГО ЕРѲНХИЙ МЭДЭЭЛЭЛ