Read More
IPO, Онцлох

АРД  Кредит IPO

Тус компани нь олон нийтээс татан төвлөрүүлсэн хөрөнгийг зээлийн бүтээгдэхүүнийг санхүүжүүлэхэд зарцуулахаар төлөвлөсөн байна. Энэхүү хувьцааны андеррайтерингийн үйлчилгээг "Ард кредит ҮЦК" ХХК, туслах андеррайтераар “Ард секьюритиз ҮЦК” ХХК, аудитын үйлчилгээг “Далайван Аудит” ХХК, хууль зүйн...

Read more