Read More
IPO

“Мандал Даатгал ХХК” IPO

ҮНЭТ ЦААСНЫ ХУРААНГУЙ ТАНИЛЦУУЛГА Үнэт цаас гаргагч Мандал Даатгал ХХК Үнэт цаасны төрөл Энгийн хувьцаа Нийт зарласан хувьцааны тоо 25,000,000 ширхэг Нийт эргэлтэд гаргасан хувьцааны тоо 5,000,000 ширхэг Нийт халаасалсан хувьцааны тоо 1,243,016 ширхэг Нэгж хувьцааны нэрлэсэн үнэ 1,000 төгрөг Олон нийтэд санал болгох эзэмшлийн хувь 25.00% Олон нийтэд...

Read more